نمایش بسته آموزش تعمیرات یونیت های الکتریکی ECU و نود های مالتی پلکس

آموزش تعمیرات یونیت های الکتریکی ECU و نود های مالتی پلکس


قیمت : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ قابل پرداخت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ده ميليون ریال) می باشد.

پکیج دوم تعمیرات ECU و نودهای مالتی پلکس

جزئیات بسته برای خرید این مجموعه باید وارد سیستم شوید بازگشت به پکیج ها