نمایش بسته 🖐👈 پکیج دوم آموزش تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس با ۱۵٪ تخفیف از همین لحظه تا ۲۴ دی ماه

🖐👈 پکیج دوم آموزش تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس با ۱۵٪ تخفیف از همین لحظه تا ۲۴ دی ماه


مبلغ مجموعه : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت با تخفیف : ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ کل با احتساب تخفیف: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال (هشت ميليون و پانصد هزار ریال) می باشد.

پکیج دوم تعمیرات ECU و نودهای مالتی پلکس با ۱۵٪ تخفیف تا ۲۴ دی ماه

جزئیات بسته برای خرید این مجموعه باید وارد سیستم شوید بازگشت به پکیج ها