نمایش بسته آموزش تعمیرات یونیت های الکتریکی ECU و نود های مالتی پلکس

آموزش تعمیرات یونیت های الکتریکی ECU و نود های مالتی پلکس


مبلغ مجموعه : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت با تخفیف : ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ کل با احتساب تخفیف: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشت ميليون ریال) می باشد.

پکیج دوم تعمیرات ECU و نودهای مالتی پلکس

جزئیات بسته برای خرید این مجموعه باید وارد سیستم شوید بازگشت به پکیج ها