نمایش بسته 🖐👈 پکیج دوم آموزش تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس

🖐👈 پکیج دوم آموزش تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس


مبلغ مجموعه : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت با تخفیف : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ کل با احتساب تخفیف: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دوازده ميليون ریال) می باشد.

🖐👈پکیج دوم تعمیرات ECU و نودهای مالتی پلکس👌

جزئیات بسته برای خرید این مجموعه باید وارد سیستم شوید بازگشت به پکیج ها