نمایش بسته 🖐👈آموزش تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس با ۲۰٪ تخفیف از همین لحظه تا ۲۴ دی ماه

🖐👈آموزش تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس با ۲۰٪ تخفیف از همین لحظه تا ۲۴ دی ماه


مبلغ مجموعه : ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت با تخفیف : ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ کل با احتساب تخفیف: ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال (شش ميليون و چهارصد هزار ریال) می باشد.

پکیج اول تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس با ۲۰ درصد تخفیف تا ۲۴ دی

جزئیات بسته برای خرید این مجموعه باید وارد سیستم شوید بازگشت به پکیج ها