نمایش بسته 🖐👈آموزش تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس

🖐👈آموزش تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس


مبلغ مجموعه : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت با تخفیف : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ کل با احتساب تخفیف: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ده ميليون ریال) می باشد.

🖐👈پکیج اول تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس 👌

جزئیات بسته برای خرید این مجموعه باید وارد سیستم شوید بازگشت به پکیج ها