جزئیات محصول 🖐👈پکیج سوم آموزش تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس

خرید محصول

نام قیمت تخفیف توضيحات فعال
ECU AECS PAK 3 / فن خنک کننده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / شبکه کن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (رگلاتور) IC 4269G ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HCT00 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / پدال گاز برقی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / خروجی قفل و باز شدن دربها و خروجی تغذیه آنها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی میکروسوئیچ کلید چراغ کوچک ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / سنسور اکسیژن بالا و پایین ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ورودی و خروجی برف پاک کن و آب پاش / ورودی کلید تایمر برف پاک کن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE8209 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / سنسور موقعیت میل سوپاپ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / سنسور دورموتور ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / دریچه گاز برقی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / شناور بنزین داخل باک ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / میکروسوئیچ پدال کلاچ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / سیگنال ورودی سرعت خودرو از ABS ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / سنسور موقعیت میل سوپاپ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی و خروجی شوک سنسور ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TDA 5220 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / کروز کنترل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A2C-22346B (Micro) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / میکروسوئیچ فشار هیدرولیک فرمان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / پدال گاز برقی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی میکروسوئیچ لادری صندوق عقب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / کروز کنترل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
قفل مرکزی / میکروسوئیچ تحریک باز و بست قفل مرکزی با تیغه کلید روی درب جلو راست ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / خروجی گرمکن شیشه عقب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / Micro (IC D78F0849) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / شماره آی سی ها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / دریچه VCT ورودی هوا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / سنسور روی برد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A1042/3 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / ورودی میکروسوئیچ لادری دربهای جلو و عقب و صندوق و خروجی نشانگر دربها در نمایشگر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی و خروجی صندوق پران ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / پدال گاز برقی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HCT08 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / کروز کنترل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / ورودی میکروسوئیچ دسته راهنمای چپ و راست ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / عملگر کوئل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / بار الکترونیکی 1 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC QJ992 (2) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / سوئیچ اینرسی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / کانکتور عیب یاب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / شبکه کن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / عملکرد رله دوبل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / ورودی اطلاعات سرعت و دور موتور خودرو ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / خروجی فرمان رله پاور ویندوز عقب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / سنسور اکسیژن بالا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / خروجی چراغ LED باز شدن درب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / ورودی دکمه قفل شدن و باز شدن قفل دربها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / سوئیچ اینرسی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HEF4014BT (4) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / 2 IC VN5E025A ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / 1 IC VN5E025A ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / شناور بنزین داخل باک ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 95080 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC ACXD063 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی میکروسوئیچ کمربند سمت راننده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / سنسور دمای آب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / ورودی کلید تایمر برف پاک کن جلو ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC TLE8209 (2 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / دریچه گاز برقی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ورودی و خروجی برف پاک کن و آب پاش / تشخیص نقطه صفر برف پاک کن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی کلید قطع کن رله شیشه بالابر عقب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L9929 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / عملگر کوئل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / خروجی چراغ LED ترمز دستی و سطح روغن ترمز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L9826 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / کانکتور عیب یاب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / سنسور دمای آب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
قفل مرکزی / خروجی فرمان رله بسته شدن قفل مرکزی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / سوئیچ سه مرحله ای ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / فن خنک کننده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 185J SUAB ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L9613 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / عملگر سوزن انژکتورها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / خروجی تایمر چراغ سقفی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / سیگنال سطح سوخت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / خروجی چراغ نشانگر سیستم ضدسرقت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / میکروسوئیچ پدال ترمز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / خروجی دور موتور به پشت آمپر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE9201 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / خروجی چراغ اخطار ترمز ضد قفل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / خروجی فرمان رله پاور ویندوز جلو ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / این ایسیو در چه خودروهایی استفاده شده است؟ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / سنسور موقعیت میل سوپاپ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HC132 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / خروجی تغذیه های چراغ سقف ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / شماره آی سی ها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / پمپ خلاء الکترونیکی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / عملگر شیربرقی کنیستر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / کانکتور عیب یاب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (MICRO (SAKTC1728N192 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / برنامه ریزی آی سی و روش ها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HEF4014BT (2) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / شماره آی سی ها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
قفل مرکزی / خروجی چراغ ال ای دی کلید قفل مرکزی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / سنسور روی برد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / سنسور دمای محیط در آینه برقی جانبی راست ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / میکروسوئیچ پدال کلاچ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی میکروسوئیچ درب موتور ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC BTS840S2 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L05173 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC ULQ2003Y (1) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / میکروسوئیچ پدال کلاچ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / سنسور ضربه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / سنسور کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / ورودی میکروسوئیچ دسته راهنمای چپ و راست ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / خروجی تغذیه های چراغ سقف ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / آی سی های قابل برنامه ریزی و روش ها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / ورودی کلید فلاشر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / شناور بنزین داخل باک ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / ایرادهای نداشتن چراغ چک ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / شماره آی سی ها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 290101 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / سیگنال ورودی Crash Unlock از یونیت ایربگ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / میکروسوئیچ فشار گاز کولر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / سوئیچ سه مرحله ای ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC 9291OE (3 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 95040WT ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / فن خنک کننده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / سنسور ضربه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / عملگر شیر Dump Valve ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / مسیر های ارتباط با ABS/EBD ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / عملگر سوزن انژکتورها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / شیر برقی CVVT ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / سنسور دورموتور ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / ورودی کلید تایمر برف پاک کن جلو ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / کانکتور عیب یاب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / ذخیره ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / ورودی اطلاعات سرعت و دور موتور خودرو ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / تغذیه منفی اتصال سیستم ضد سرقت موتور ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC TLE8209 (1 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / سنسور اکسیژن پایین ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / عملگر کوئل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / دریچه گاز برقی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / سنسور ضربه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 93C66WQ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / خروجی گرمکن شیشه عقب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / تغذیه باتری و سوئیچ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / عملگر شیربرقی CVVT ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / فیدبک چراغ نور بالا برای کنترل دور و بار موتور ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / ورودی میکروسوئیچ لادری دربهای جلو و عقب و صندوق و خروجی نشانگر دربها در نمایشگر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC HC08 (1 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / پدال گاز برقی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HEF4014BT (1) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (MICRO (SAK TC1728N192 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / خروجی رله کمپرسور تهویه هوا (رله پمپ روغن) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / عملکرد رله تغذیه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / کلید A/C کولر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / سنسور دمای آب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 1021T2C ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / فیدبک های میکروسوئیچ پدال ترمز آزاد و فشرده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / شیر برقی کنیستر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / سنسور اکسیژن پایین ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 208D1V (1) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 5030-EJA ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / میکروسوئیچ پدال ترمز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / عملگر WASTE GATE ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 0D097 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / میکروسوئیچ پدال ترمز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / خروجی تغذیه چراغ راهنمای چپ و راست و فلاشرها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / خروجی چراغ نشانگر سیستم ضدسرقت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / کانکتور عیب یاب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 74HC151D ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L9788 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / ورودی کلید فلاشر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / تغذیه اصلی نود ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / سنسور TMAP ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / سنسور اکسیژن پایین ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / سیگنال ورودی Crash Unlock از یونیت ایربگ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی و خروجی راهنمای راست ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC 9291OE (1 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TDA5210 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / خروجی قفل و باز شدن دربها و خروجی تغذیه آنها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی و خروجی راهنمای چپ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / ورودی کلید A/C ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC ATMLH734 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / تغذیه منفی اتصال سیستم ضد سرقت موتور ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / تغذیه ترانزیستورهای راهنما چپ و راست و آژیر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / سیگنال دمای سوخت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC HC08 (2 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ورودی و خروجی برف پاک کن و آب پاش / ورودی کلید پمپ آب پاش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / شبکه کن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / ورودی کلید گرمکن شیشه عقب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / سنسور ضربه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / سنسور دمای آب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / شماره آی سی ها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / خروجی تغذیه رله و موتور برف پاک کن جلو ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / عملگر سوزن انژکتورها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
قفل مرکزی / خروجی فرمان رله بازکن قفل مرکزی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC Q020 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / Crash Unlock ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / سنسور موقعیت میل سوپاپ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی سیگنال سنسور دنده عقب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / خروجی رله تاشو و بازشو آینه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / سنسور TMAP ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / تغذیه منفی حلقه (بوبین) آنتن ایموبلایزر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / عملکرد رله تغذیه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / خروجی فرمان رله اکو مد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / سنسور دورموتور ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC LM2904D ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / ورودی دکمه قفل شدن و باز شدن قفل دربها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / عملگر سوزن انژکتورها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / عملکرد رله تغذیه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / سنسور TMAP ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE8718SA ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / زمانبندی متغیر سوپاپ گاز خروجی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TDA 5210 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / Micro - IC 078F0546QS ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / ورودی میکروسوئیچ چراغ کوچک از دسته راهنما ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / سنسور اکسیژن بالا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / سوئیچ سه مرحله ای ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / کانکتور عیب یاب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / ورودی سیگنال دمای اواپراتور A/C ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / خروجی تغذیه رله و موتور برف پاک کن جلو ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / شبکه کن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HC08 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / عملگر منیفولد ورودی متغیر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
قفل مرکزی / ورودی کلید قفل مرکزی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / فیدبک آلترناتور ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / سیگنال شتاب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی میکروسوئیچ درب ها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / سنسور دورموتور ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / فن خنک کننده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / دریچه گاز برقی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / سیگنال گاز خروجی برگشت داده شده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 2903V ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / سنسورTMAP ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / تغذیه باتری و سوئیچ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / شماره آی سی ها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / ذخیره ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / میکروسوئیچ پدال ترمز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC NCV1413BD ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / تغذیه سیگنال آژیر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / سنسور روی برد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 2904V ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / خط R ضد سرقت (چراغ SVS) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ورودی و خروجی برف پاک کن و آب پاش / خروجی فرمان فعال ساز رله برف پاک کن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU S2 PAK 3 / شماره آی سی ها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
قفل مرکزی / میکروسوئیچ تحریک باز و بست قفل مرکزی با تیغه کلید روی درب جلو چپ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / Multi IC (IC 6A930) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 208D1V (2) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HC08 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / خروجی تغذیه چراغ راهنمای چپ و راست و فلاشرها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / عملگر شیربرقی کنیستر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HEF4014BT (3) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / ورودی کلید گرمکن شیشه عقب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU AECS PAK 3 / سنسور فشار و دمای هوای بعد از توربو شارژر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC ULQ2003Y (2) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC NCV1413BDG ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل دوم (3 PAK) / ورودی میکروسوئیچ چراغ کوچک از دسته راهنما ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC 9291OE (2 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / عملگر کوئل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / اطلاعات سرعت خودرو از سنسور کیلومتر یا یونیت ABS ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC QJ992 (1) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / برنامه ریزی آی سی و روش ها ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 7 PAK 3 / عملگر شیربرقی کنیستر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE8104E ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / Micro (IC SPC563M64L5) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CEC PAK 3 نود / ورودی و خروجی کلید فلاشر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صفحه ی بعد / استارتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L9741 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
نود UCH نسل اول (3 PAK) / تغذیه منفی حلقه (بوبین) آنتن ایموبلایزر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU KESENS PAK 3 / سنسور اکسیژن بالا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰